Anna Pabisiak

dr.; Absolwentka Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach dotyczących oceny wpływ wysiłku fizycznego na przebieg chorób układu krążenia u pacjentów z różnych grup, skuteczności stosowanych metod usprawniających w rehabilitacji kardiologicznej w różnych grupach pacjentów, zwalczania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej jako prewencja pierwotna i wtórna, zmian stylu życia osób z chorobami układu krążenia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.