Artur Stolarczyk

dr hab. n. med.; Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Warszawski Uniwersytet Medyczny Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Powiatowy Szpital w Ostrowi Mazowieckiej.