Barbara Paradowska

Logopeda, neurologopeda, prezes Stowarzyszenia Castillo Moralesa Polska, licencjonowany nauczyciel terapii miofunkcjonalnej wg A. Kittel. Specjalizuje się w terapii miofunkcjonalnej, terapii dysfunkcji fizjologicznych u niemowlaków, dzieci starszych i dorosłych, terapii artykulacji i opóźnionego rozwoju mowy, jąkania, pracy z dziećmi z rozszczepami, pracy z dziećmi z trudnościami szkolnymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).