dr Agnieszka Kędra

nauczycielka wychowania fizycznego, specjalistka z zakresu gimnastyki korekcyjnej, doktorantka w Katedrze Promocji Zdrowia na wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, pracownik Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.