dr Alicja Rzepka-Cholasińska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy (CM UMK) na kierunku fizjoterapia. Ukończone studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim CM UMK, uzyskała także specjalizację z fizjoterapii. Wykładowca wyższych uczelni w Bydgoszczy. Autorka 13 publikacji w czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Współautorka 22 doniesień zjazdowych. Specjalizuje się w pracy z niemowlętami oraz dziećmi.