Dr Anna Spannbauer

Doktor nauk o zdrowiu, adiunkt w Klinice Chirurgii Instytutu Fizjoterapii Rehabilitacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prowadząca zajęcia z fizjoterapii