dr Arkadiusz Berwecki

Fizjoterapeuta, koordynator Zespołu Rehabilitantów Poradni Rehabilitacji w Specjalistycznym Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie. Autor publikacji naukowych z zakresu rehabilitacji naczyniowej. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Przez 13 lat uprawiał wyczynowo pływanie – wielokrotny medalista Mistrzostw Polski.