dr Jakub Szczechowicz

Doktor nauk o kulturze fizycznej, fizjoterapeuta i adiunkt w Zakładzie Kinezyterapii, w Katedrze Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie. Pracuje w zakresie usprawniania pacjentów ze schorzeniami oraz po urazach w obrębie kończyny górnej i ręki. Jest autorem lub współautorem ponad 30 prac naukowych prezentowanych na międzynarodowych kongresach bądź publikowanych w czasopismach naukowych. Od wielu lat współpracuje z Sekcją Terapeutów Ręki Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Europejską Federacją Towarzystw Rehabilitacji Ręki, a także Polskim Towarzystwem Chirurgii Ręki.