dr Małgorzata Fuchs

Doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista fizjoterapii, adiunkt w Katedrze Fizjoterapii Klinicznej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Starszy asystent Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu. Zainteresowania naukowe: wczesna interwencja, diagnostyka i terapia metodami neurorozwojowymi. Certyfikowany terapeuta Metody Vojty, NDT-Bobath.