dr Roksana Malak

Absolwentka kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2012 roku obroniła pracę doktorską z zakresu fizjoterapii w pediatrii. Ukończyła szkolenia: FITS, Terapia Neurorozwojowej NDT Bobath, Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation PNF 1 oraz PNF 2 (M. Knott Concept), Halliwick, Choreoterapia – alternatywna forma integracji, I stopień w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej, I i II stopień w zakresie teorii i terapii integracji sensorycznej. Ponadto prowadzi zajęcia z zakresu diagnostyki i usprawniania dzieci oraz z genetyki zaburzeń ruchu na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.