Ewa Klimek-Piskorz

Absolwentka i obecnie adiunkt w Instytucie Rehabilitacji Klinicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie