Grzegorz Magoń

dr.; Pracownia Metod Fizjoterapeutycznych, Katedra Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego