Ireneusz Babiak

dr hab. n. med.; specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz aktywny członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych w tym European Bone and Joint Infection Society (EBJIS), w którym pełni funkcję Przedstawiciela Polski (Contry Delegate). Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym i operacyjnym urazów i chorób stawów biodrowych, kolanowych, ręki i stopy, ze szczególnym uwzględnieniem endoprotezoplastyki całkowitej stawu biodrowego i kolanowego. Drugim ważnym obszarem specjalności jest leczenie infekcji kości i stawów, operacje rewizyjne endoprotez z powodu infekcji, oraz zaburzenia zrostu złamań.