Justyna Leszczewska

Wydział Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego.