Krzysztof Romaniuk

Studenckie Koło Naukowe Ortopedii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny.