Łukasz Pulik

lek., Klinika Ortopedii i Reumatologii, I Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny