Małgorzata Cisowska-Babraj

Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.