Małgorzata Paszkowska

Absolwentka prawa i studiów podyplomowych menedżerskich, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz zajęcia dydaktyczne m.in. z prawa w ochronie zdrowia oraz marketingu i public relations w ochronie zdrowia, także na kierunku fizjoterapia. Współorganizator kierunku Zdrowie publiczne. Autorka programów i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych: Zarządzanie podmiotami leczniczymi, Zarządzania w ochronie zdrowia, Fizjoterapia geriatryczna. Współorganizator Centrum Rehabilitacyjno-Medycznego REH-MEDIQ. Od wielu lat zajmuje się także doradztwem i szkoleniami dla świadczeniodawców medycznych w tym dla zakładów rehabilitacji leczniczej. Zainteresowania zawodowe koncentruje przede wszystkim wokół zagadnień związanych z prawem i zarządzaniem w ochronie zdrowia. Autorka ponad 200 publikacji w zakresie prawa i zarządzania m.in. dotyczących prawnych aspektów rehabilitacji medycznej, w tym poradnika Prawo dla fizjoterapeutów (DIFIN 2016), a także książki Uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia (DIFIN 2017). Ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie. Współpracownik wielu czasopism branżowych, m.in. Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego, Praktycznej Fizjoterapii i Rehabilitacji.