mgr Aleksandra Kolwicz-Gańko

Wydział Nauk o Zdrowiu w Olsztyńskiej Szkole Wyższej, pracownik Centrum Postawy Ciała w Olsztynie