mgr Andrzej Stolarz

Absolwent WSWF w Gdańsku i AWF w Poznaniu. Fizjoterapeuta, wieloletni pracownik Nadmorskiego Centrum Medycznego w Gdańsku oraz placówek medycznych, specjalizujących się w leczeniu skolioz. Ukończył kursy PNF, SET, FED oraz Lehnert-Schroth, co przyczyniło się do dokładnego poznania patomechaniki i terapii bocznych skrzywień kręgosłupa. Był przez wiele lat fizjoterapeutą reprezentacji Polski i klubów sportowych.