Mgr Małgorzata Berwecka

asystent w Klinice Rehabilitacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prowadząca zajęcia z fizjoterapii, członek organu nadzoru Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii