Michał Dobrakowski

Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach