Monika Andrysiewicz

Absolwentka Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu na kierunku Technik masażysta. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Na co dzień pracuje z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego.