Nina Grabowska

Studenckie Koło Naukowe Ortopedii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny