Paweł Kamiński

Absolwentet Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pracuje jako młodszy asystent w Zakładzie Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu. Jest członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.