Paweł Łęgosz

dr n. med.; Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, I Wydział Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny.