prof. nadzw. dr hab. Andrzej Suchanowski

Absolwent AWF w Warszawie, ukończył specjalizację z rehabilitacji w Konstancinie i Otwocku oraz studia podyplomowe z wychowania fizycznego specjalnego w AWF w Poznaniu oraz specjalistyczny kurs z rehabilitacji kardiologicznej w Centrum Doskonalenia Lekarzy w Warszawie. Ponad 30 lat był pracownikiem naukowo-dydaktycznym AWFiS w Gdańsku, a od 6 lat Kliniki Rehabilitacji UM w Białymstoku. Odbył staże naukowe i praktykę w instytucjach chiropraktycznych i rehabilitacyjnych w USA. Jest autorem i współautorem 5 monografii oraz ponad 150 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu fizjologii wysiłku i wypoczynku, teorii sportu, fizjoterapii i odnowy biologicznej.