Sylwia Fokt-Przybyła

Oddział Rehabilitacji dla Dorosłych, Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny, Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworze