Wojciech Marczyński

prof. dr hab. n. med.; były prezes Zarządu Głównego oraz były prezes Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Członek założyciel Towarzystwa Stosowania Metody Ilizarowa (ASAMI), członek międzynarodowych towarzystw ortopedycznych EFORT, SICOT, AAOS, ASAMI oraz European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS). Członek Rad Naukowych w Warszawie: Instytutu Matki i Dziecka, Instytutu Reumatologii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Przewodniczący Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego.