Fizmedio to pierwsza dedykowana księgarnia fizjoterapeutyczna. Znajdziesz w niej autorskie materiały z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji.

Wśród naszych ebooków znajdziesz mnóstwo informacji, wiedzy, inspiracji, ćwiczeń. Poza nauką, możesz zatroszczyć się o psychiczny i fizyczny dobrostan swój i swoich pacjentów w różnym wieku, z różnym stopniem zaawansowania oraz z zróżnicowanymi dolegliwościami.

Darmowe materiały

Wybierz tytuł dla siebie i pobierz bezpłatnie

angażujące karty pracy, ćwiczenia oraz gotowe zestawy do rehabilitacji i fizjoterapii

Minibook

Postępowanie rehabilitacyjne w leczeniu zespołu Sudecka

Minibook stanowi cenną pomoc w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób z zespołem Sudecka.

Zespół Sudecka (algodystrofia) jest jednym z wielu powikłań towarzyszących urazowi kończyny, zabiegowi operacyjnemu, udarowi mózgu, zawałowi serca czy też przebiegom innych chorób. Jest to zespół objawów charakteryzujący się zaburzeniem czucia, wysiękiem, zaburzeniami naczynioruchowymi, ograniczeniem ruchomości oraz zmianami troficznymi w tkankach kończyny objętej urazem. Szybka diagnoza, umiejętnie prowadzone leczenie i rehabilitacja pozwalają zniwelować lub też całkowicie usunąć objawy.

Leczenie Zespołu Sudecka charakteryzuje kompleksowość postępowania, obejmująca: farmakoterapię, fizykoterapię, kinezyterapię, a nawet psychoterapię. Postępowanie lecznicze dobierane jest odpowiednio do fazy, w której pacjent się znajduje, a przede wszystkim, do aktualnych objawów chorobowych. Powrót do zdrowia zwykle bywa trudny i długotrwały, stąd istotne jest wczesne zdiagnozowanie objawów, które przeważnie obejmują obszar większy niż miejsce urazu, i staranne wyeliminowanie możliwych przyczyn powikłania. Przejście choroby w postać przewlekłą jest obarczone dużym bólem i może doprowadzić do kalectwa. Kinezyterapia jest najważniejszym postępowaniem terapeutycznym w leczeniu Zespołu Sudecka. Rehabilitacja źle dobrana i zbyt intensywna może wpłynąć na rozwinięcie się choroby. Właściwemu postawieniu diagnozy oraz prawidłowemu dobraniu i zaplanowaniu rehabilitacji posłuży właśnie niniejszy minibook.

Scenariusz jest fragmentem ebooka „Postępowanie rehabilitacyjne w leczeniu zespołu Sudecka” open_in_new, w którym znajdziesz jeszcze więcej inspiracji.


Minibook

Wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej ‒ plecy okrągłe

Gimnastyka korekcyjna w leczeniu hiperkifozy

Wady postawy to zaburzenia w przestrzennym ułożeniu ciała, których przyczyną jest szereg zmian w układzie kostnym człowieka. Dotyczą one coraz większej liczby osób, stając się przyczyną bólu i różnego typu powikłań.

Wymagają one nadmiernego wysiłku ze strony układu mięśniowo-więzadłowego. Wywołują przedwczesne zużycie narządów ruchu. Większość z nich stanowią wady nabyte, spowodowane nagminnym przyjmowaniem nieprawidłowej postawy ciała, a jedną z najczęstszych wad są plecy okrągłe - wada postawy w płaszczyźnie strzałkowej. Wadzie tej można zapobiec lub zahamować jej pogłębianie się, stosując gimnastykę korekcyjną.

W naszym minibooku znajdziesz charakterystykę hiperkifozy (pleców okrągłych), opisy metod diagnostycznych oraz gotowy zestaw ćwiczeń dla pacjenta z tą wadą.

Scenariusz jest fragmentem ebooka „Wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej ‒ plecy okrągłe” open_in_new, w którym znajdziesz jeszcze więcej inspiracji.


Minibook

Rehabilitacja w zespole rzepkowo-udowym

Dolegliwości zlokalizowane w obrębie stawu rzepkowo-udowego nazywamy zespołem dolegliwości przedniego przedziału. Ból pochodzący ze struktur przedniego przedziału lokalizuje się w przedniej części stawu kolanowego i nazywany jest przednim bólem kolana.

Przedni ból kolana jest najczęstszym problemem, z jakim zgłaszają się do lekarza ortopedy młodzi ludzie i to nie tylko ci aktywni sportowo. Szacuje się, że około 9% aktywnej młodzieży cierpi z tego powodu. Ponad 25% problemów z kolanami, jakimi zajmują się kliniki sportowe w USA, dotyczy właśnie urazów zespołu przedniego. Większość problemów rzepkowo-udowych można skutecznie leczyć technikami powszechnie dostępnymi w rehabilitacji. Leczenie polega na optymalizacji ustawienia rzepki w swoim rowku i poprawie mechaniki kończyny dolnej i w  konsekwencji zmniejszenie dolegliwości pacjenta. W pierwszej kolejności leczeniem jest zawsze rehabilitacja, która, jeżeli nie przyniesie oczekiwanych efektów, stanowi etap przygotowawczy do operacji. Rehabilitacja ruchowa stanowi także podstawę pooperacyjnej rekonwalescencji.

Wczesne i trafne zdiagnozowanie przyczyn dolegliwości oraz przeprowadzenie prawidłowej rehabilitacji jest kluczowe dla szybkiego powrotu do sprawności - i temu właśnie posłuży ten minibook.

Więcej pomysłów znajdziesz w ebooku „Rehabilitacja w zespole rzepkowo-udowym” open_in_new.

Patronat: