Darmowe

Postępowanie rehabilitacyjne w leczeniu zespołu Sudecka

Zespół Sudecka (algodystrofia) jest jednym z wielu powikłań towarzyszących urazowi kończyny, zabiegowi operacyjnemu, udarowi mózgu, zawałowi serca czy też przebiegom innych chorób. Jest to zespół objawów charakteryzujący się zaburzeniem czucia, wysiękiem, zaburzeniami naczynioruchowymi, ograniczeniem ruchomości oraz zmianami troficznymi w tkankach kończyny objętej urazem. Szybka diagnoza, umiejętnie prowadzone leczenie i rehabilitacja pozwalają zniwelować lub też całkowicie usunąć objawy.

Leczenie Zespołu Sudecka charakteryzuje kompleksowość postępowania, obejmująca: farmakoterapię, fizykoterapię, kinezyterapię, a nawet psychoterapię. Postępowanie lecznicze dobierane jest odpowiednio do fazy, w której pacjent się znajduje, a przede wszystkim, do aktualnych objawów chorobowych. Powrót do zdrowia zwykle bywa trudny i długotrwały, stąd istotne jest wczesne zdiagnozowanie objawów, które przeważnie obejmują obszar większy niż miejsce urazu, i staranne wyeliminowanie możliwych przyczyn powikłania.

Przejście choroby w postać przewlekłą jest obarczone dużym bólem i może doprowadzić do kalectwa. Kinezyterapia jest najważniejszym postępowaniem terapeutycznym w leczeniu Zespołu Sudecka. Rehabilitacja źle dobrana i zbyt intensywna może wpłynąć na rozwinięcie się choroby. Niniejszy minibook to fragment publikacji „Postępowanie rehabilitacyjne w leczeniu zespołu Sudecka”, z którego dowiesz się, jakie są objawy oraz poznasz charakterystykę choroby.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Czym jest Zespół Sudecka i jak się objawia?
  • Jak inaczej nazywana jest ta choroba?
  • Jakie są przyczyny choroby?

Publikacja jest kierowana zarówno do fizjoterapeutów, jak i do samych pacjentów, którzy chcą zadbać o prawidłowy przebieg rehabilitacji. Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości. Minibook stanowi cenną pomoc w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób z zespołem Sudecka.