Otyłość u dzieci

Problem narastający w Polsce

Cena: 59,00 zł

W ciągu ostatnich 30 lat w większości krajów świata obserwuje się znaczny wzrost występowania nadwagi i otyłości. Problem ten dotyczy nie tylko ludzi dorosłych, ale również populacji wieku rozwojowego. Obecnie nadwaga występuje u blisko 22% dzieci i młodzieży w Stanach Zjednoczonych i ok. 15% dzieci w Europie. Według najnowszych danych Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, nadwagę lub otyłość w Polsce ma 18% chłopców i 14% dziewcząt. Badania wskazują również, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie.

Tak niepokojące dane zmuszają do zastanowienia się nad możliwością zapobiegania nadwadze i otyłości. Z pewnością jest to zadanie multidyscyplinarne, jednak wiele badań wskazuje na ważną rolę aktywności fizycznej w leczeniu i zapobieganiu otyłości. Brakuje jednak specyficznego podejścia do problemu i dokładnego określenia rodzaju ćwiczeń, ilości i intensywności treningu na poszczególnych etapach rozwoju dzieci i młodzieży. Dużą rolę może tu odgrywać fizjoterapeuta jako specjalista zajmujący się ruchem, a jednocześnie znający rozwój dziecka oraz jego możliwości ruchowe zmieniające się z wiekiem. Duże znaczenie będzie miała również świadomość zagrożeń płynących z nieprawidłowo zaplanowanego programu ćwiczeń – zarówno dla aparatu ruchu pacjenta, jak i dla obciążenia układu oddechowego oraz krążenia, a także znajomość specyfiki możliwych schorzeń współistniejących.

W niniejszym minibooku zapoznasz się z opisem przypadku, który możliwi Ci zapoznanie się z najskuteczniejszymi metodami rehabilitacyjnymi. 

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie metody określania otyłości wyróżniamy?
  • O czym należy pamiętać planując program ćwiczeń?
  • Jakie badania należy wykonać?
  • Jak przebiega rehabilitacja na przykładzie opisanego przypadku?
  • Jakie skutki rehabilitacji zaobserwowano?

Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości.