Rozszczep podniebienia - wybrane metody terapeutyczne

Cena: 59,00 zł

Klasyczny rozszczep wargi i (lub) podniebienia to brak ciągłości anatomicznej tkanek jamy ustnej i nosa. Obejmuje narządy, które są odpowiedzialne za tworzenie mowy: zarówno artykulacji, jak i rezonansu mowy. Za prawidłowy rezonans mowy odpowiada kompleks mięśni tworzących pierścień podniebienno-gardłowy. Są to mięśnie podniebienia miękkiego oraz mięśnie tylnej ściany gardła i bocznych ścian gardła.

W zależności od zakresu nieprawidłowości strukturalnych i czynnościowych wprowadza się adekwatne oddziaływania, których nadrzędnym celem jest zabezpieczenie podstawowych  funkcji życiowych u dziecka. Z uwagi na możliwość wystąpienia zarówno izolowanego rozszczepu wargi, wyrostka zębodołowego i (lub) podniebienia, jak i w zespołach wad kluczową rolę odgrywa pełna diagnostyka, potwierdzająca bądź wykluczająca współwystępowanie innych chorób. Choć w praktyce określenie rodzaju rozszczepu ma ogromne znaczenie w kontekście planowania leczenia i wprowadzania wczesnych interwencji terapeutycznych, nie ulega wątpliwości, że każdy pacjent z wadą twarzoczaszki będzie wymagał – mniej lub bardziej – specjalistycznej i długofalowej rehabilitacji od narodzin aż do osiągnięcia dojrzałości.

Niniejszy minibook zapewni Ci dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej różnego rodzaju rozszczepów podniebienia i umożliwi zapewnienie małym pacjentom bezpiecznych form terapii.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie są anatomiczne uwarowania mowy w wadzie rozszczepowej?
  • Jakie są symptomy podśluzówkowego rozszczepu podniebienia?
  • Jakie rodzaje nosowania wymieniamy?
  • Jakie są przyczyny nosowania zamkniętego?
  • Jakie są zadania logopedy w opiece nad dzieckiem z rozszczepem w okresie noworodkowym?
  • Jak przebiega proces karmienia dziecka z rozszczepem w pierwszych miesiącach życia?
  • Jak wygląda terapia blizny po operacji wargi?
  • Jak przebiega postępowanie terapeutyczne w przypadku całkowitego jednostronnego rozszczepu podniebienia pierwotnego i wtórnego?

Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości.