Terapia miofunkcjonalna

Cena: 69,00 zł

Przedmiotem terapii miofunkcjonalnej są podstawowe czynności w obrębie narządu żucia, a więc baza motoryczna dla rozwoju mowy, prawidłowego kształtowania się łuków zębowych i dróg oddechowych. W gabinetach logopedycznych i neurologopedycznych coraz częściej pojawiają się pacjenci skierowani przez innych specjalistów (laryngologów, foniatrów, fizjoterapeutów, osteopatów, ortodontów) na tę terapię.

Zaburzenia miofunkcjonalne nie znają wieku, narodowości ani języka. Występować mogą we wszystkich kulturach, grupach wiekowych, zakątkach świata, jako że są ściśle związane z funkcjonowaniem układu stomatognatycznego, stanowiący element układu oddechowego, pokarmowego, fonacyjnego, artykulacyjnego. Pacjentem miofunkcjonalnym może zatem być zarówno noworodek, niemowlę, dziecko, nastolatek, jak i dorosły, a nawet osoba starsza. Zaburzenia miofunkcjonalne występować mogą u pacjentów neurotypowych oraz pacjentów z wyzwaniami rozwojowymi.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie są objawy zaburzeń miofunkcjonalnych w obrębie poszczególnych funkcji prymarnych?
  • Jakie są cele terapii miofunkcjonalnej? Na czym polega i do kogo jest skierowana?
  • Jakie narzędzia służą do diagnozy miofunkcji?
  • Czym charakteryzuje się fizjologia i patologia wybranych funkcji w obrębie układu stomatognatycznego?
  • Jak dokonać oceny pozycji spoczynkowej warg i języka u noworodków i niemowląt?
  • Co można zaobserwować badając pozycję spoczynkową języka?
  • Jakie strategie neurologopedyczne wymieniamy w przypadku asymetrii twarzy u noworodków i niemowląt?
  • Na czym powinna polegać współpraca neurologopedy i fizjoterapeuty?

Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości.