Terapia skolioz metodą FED

Cena: 59,00 zł

Określenie „skolioza” jest pojęciem ogólnym. Pochodzi z języka greckiego i oznacza krzywą, charakteryzującą jedno lub więcej patologicznych skrzywień kręgosłupa powstałych głównie w okresie wzrostu człowieka.Etiologia skolioz idiopatycznych nie jest znana. Prawdopodobnych przyczyn wywołujących patologiczne skrzywienia kręgosłupa jest wiele. U dzieci w okresie wzrostu deformacje kręgosłupa mogą się pogłębiać i prowadzić do wielu ciężkich zaburzeń. Proces leczenia skolioz jest trudny i skomplikowany, o czym świadczy różnorodność metod podejmujących leczenie tego schorzenia.

Metoda FED (fixation, elongation, derotation) to nowatorska propozycja terapii skoliozy. Twórcą metody jest profesor Santos Sastre Fernandez. Opracował ją w wyniku długoletnich prac naukowo-badawczych. W niniejszym minibooku zapoznasz się z szczegółowymi informacjami na temat terapii skolioz metodą FED.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie integralne części terapii wyróżniamy?
  • Jak powinno przebiegać badanie pacjenta?
  • Jak przeprowadzić szczegółowy wywiad?
  • Z jakich etapów składa się badanie?
  • W jaki sposób analizować zdjęcie rentgenowskie?
  • Jak poprawnie przeprowadzić terapie w maszynie?
  • Jakie są najczęściej powielane mity dotyczące metody FED?
  • Od czego zależy efekt leczenie metodą FED?

Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości.