Zastosowanie dogoterapii podczas zajęć z dziećmi z zespołem Downa

Cena: 59,00 zł

Zespół Downa to określony zespół (kompleks) zaburzeń rozwojowych związanych z trisomią (tri − trzy, soma − ciało) chromosomu 21, czyli obecnością dodatkowego, nadprogramowego chromosomu w parze 21. Jest jedną z odmian chromosopatii. Według światowych rankingów i danych szacunkowych zespół ten rozpoznawany jest u ok. 10% osób z diagnozą niepełnosprawności intelektualnej.

W niniejszym minibooku zapoznasz się z informacjami dotyczącymi wieloprofilowego usprawniania dziecka niepełnosprawnego przy pomocy dogoterapii.W trakcie terapii dziecka z zespołem Downa prowadzonej z udziałem psa można osiągnąć wiele efektów. Zajęcia z dziećmi z zespołem Downa skupiają się na neurostymulacji oraz budowaniu więzi emocjonalnej z dzieckiem.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Co to jest zespół downa i co stanowi o naturze tego zaburzenia?
  • W jaki sposób poprowadzić dogoterapię?
  • Jakie są główne cele terapii?
  • Do jakich celów terapeutycznych zmierzamy?
  • Jakie konkretne ćwiczenia zalecamy stosować?

Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości.