Ziołolecznictwo jako wsparcie w chorobach reumatycznych

Cena: 59,00 zł

Badaniem leczniczych właściwości roślin zajmuje się odrębna dziedzina wiedzy – farmakognozja, dzięki której wiele przetworów zielarskich zostało oficjalnie uznanych za leki. Zioła zawdzięczają swoje lecznicze właściwości obecnym w nich związkom aktywnym, które wywierają silny wpływ na organizm człowieka. Do terapii ziołowych należy podchodzić z taką samą ostrożnością jak do stosowania leków syntetycznych.

Leki stosowane w chorobach reumatycznych są inhibitorami procesów zapalnych, działają poprzez hamowanie tworzenia i uwalniania mediatorów zapalenia. Istotne jest również zwalczanie stanów bólowych. Działanie znieczulające polega na hamowaniu odbioru bodźców bólowych i ich przewodzenia do OUN na skutek osłabienia aktywności nocyceptorow, czyli zakończeń nerwowych przewodzących doznania bólowe.  W niniejszej publikacji zapoznasz się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wsparcia terapii w chorobach reumatycznych przez ziołolecznictwo.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie zioła najlepiej stosować w stanach zapalnych i bólowych?
  • Jakie zioła z zielnika azjatyckiego zalecamy?
  • Jakie korzyści przynosi stosowanie termoterapii?
  • Na czym polega fitoterapia dny moczanowej?
  • Czym charakteryzuje się fitoterapia w osteoporozie?

Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości.