Darmowe

Diagnostyka i terapia skolioz według Metody FITS

Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Metoda FITS jest koncepcją autorską, która powstała w 2004 roku dla potrzeb terapii dzieci z wadami postawy, skoliozami lub z chorobą Scheuermanna. Biorąc pod uwagę dysfunkcje jakie towarzyszą skoliozie, autorzy koncepcji proponują indywidualnie dostosowany program ćwiczeń w zależności od wielkości kąta skrzywienia oraz od wyniku badania klinicznego pacjenta. Na tej podstawie wyznacza się cele ogólne i szczegółowe terapii. Metoda FITS to również wiele technik opracowanych przez samych autorów metody na bazie wieloletnich doświadczeń i obserwacji pacjentów.

Nasz ebook opisuje zastosowanie metody FITS, testy badawcze potrzebne do prawidłowej oceny skolioz i wad postawy oraz zalecane ćwiczenia.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Na czym polega metoda FITS?
  • Co ją wyróżnia i jakie są jej etapy?
  • Jak bada się długość i siłę mięśni?
  • Na czym polega trening kontroli sensomotorycznej?
  • Po co dokonuje się sprawdzenia ruchu korekcyjnego? 

Publikacja łączy teorię z praktyką: otrzymasz także materiały dla rodziców, które podpowiadają, jak zapobiegać wadom postawy lub skoliozom. 

Wiesz, że metoda FITS to metoda fizjoterapii, która powstała w Polsce i stała się znana i stosowana w skali światowej? Terapia według tej metody rozpoczyna się od poprawy czucia głębokiego, relaksacji hipertonicznych mięśni, następnie wzmocnienia wyhamowanych mięśni, aż do uzyskania najlepszych warunków do wykonania wzorców korekcyjnych oraz autokorekcji postawy ciała.