Nowość

Postępowanie rehabilitacyjne przed i po amputacji kończyny górnej

Cena: 429,27 zł

Do najczęstszych przyczyn amputacji kończyn górnych zalicza się zaburzenia krążenia, infekcje, wypadki, nowotwory lub wrodzone wady kończyn. Czas leczenia wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy i zależy od rodzaju i rozległości amputacji, a także od ogólnego stanu zdrowia i ewentualnego wystąpienia powikłań. Do nadrzędnych celów fizjoterapii w przypadku amputacji w obrębie kończyny górnej zalicza się uzyskanie maksymalnej samodzielności oraz funkcjonalności przez pacjenta. Fizjoterapia obejmuje również proces przygotowania do zaprotezowania.

W niniejszym filmie prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące postępowania rehabilitacyjnego przed i po amputacji kończyny górnej, opracowane przez eksperta w tej dziedzinie – mgr Szymona Janickiego.

Patroni

Z filmu dowiesz się:

  • Jakie rodzaje protez kończyny górnej i zasady ich działania wymieniamy?
  • W jaki sposób przygotować pacjenta do protezowania?
  • Co ma na celu bandażowanie pacjenta?
  • Co wpływa na kształtowanie się kikuta?
  • Jak odpowiednio bandażować?
  • Wzmacnianie których mięśni jest szczególnie istotne?
  • Po jakim czasie od amputacji najlepiej rozpocząć ćwiczenia?
  • Na czym polega terapia lustra?
  • Jakie ćwiczenia stosować w celu wypracowania odpowiednich stereotypów ruchu?
  • Jak wprowadzić pacjenta w metody sterowania protezą? Jakie przybory wykorzystać na odpowiednich etapach?

Film umożliwi Ci pogłębienie swojej dotychczasowej wiedzy i zapoznanie się ze specjalistyczną wiedzą w tym temacie. Przedstawiane metody terapeutyczne są dokładnie objaśniane, tak abyś mógł wykorzystać je w praktyce. Publikacja ta posłuży fizjoterapeutom poszukującym pewnego źródła wiedzy na temat postępowania rehabilitacyjnego przed i po amputacji kończyny górnej.