Rehabilitacja w schorzeniach wrodzonych narządu ruchu

Cena: 59,00 zł

Jedna z najczęściej wyróżnianych chorób wrodzonych narządu ruchu to artrogrypoza. Jest schorzeniem wrodzonym, w którym pełen obraz choroby występuje zaraz po urodzeniu. Wrodzone deformacje ciała nie progresują, ale uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają czynność stawów, aktywność mięśni, co w rezultacie nasila zniekształcenia ciała i uniemożliwia opanowanie funkcji ruchowych.

Artrogrypoza jest schorzeniem, które wymaga kompleksowego leczenia. W celu osiągania samodzielności chorego niezbędne są operacje ortopedyczne, właściwie dobrane zaopatrzenie ortopedyczne oraz stała, wcześnie rozpoczęta fizjoterapia. Poprawnie poprowadzona rehabilitacja ruchowa jest w tym przypadku wyjątkowo istotnym elementem, gdyż szczególnym zadaniem kinezyterapii jest rozwijanie odpowiednich strategii ruchowych.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie są najczęstsze objawy artrogrypozy(AMC)?
  • Czym charakteryzują się poszczególne typy artrogrypozy?
  • Jak przebiega postępowanie lecznicze?
  • Czym charakteryzuje się postępowanie rehabilitacyjne pacjentów z AMC?
  • Jakie przykładowe ćwiczenia domowe zalecamy?
  • Jakie testy funkcjonalne wykorzystać celem monitorowania rezultatów rehabilitacji pacjentów?
  • Jakie ćwiczenia zalecamy?
  • Jak możemy wykorzystać technikę PNF w ćwiczeniach?

Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości.