Neurologopedia w fizjoterapii. Dysartria

Cena: 59,00 zł

Zaburzenia mowy i wymowy u osób dorosłych powstają m.in. w następstwie chorób neurologicznych. Przyczyną tego stanu może być: udar mózgu, guz mózgu, uraz czaszkowo-mózgowy, jak również postępująca choroba degeneracyjna. Konsekwencje udaru mózgu dotyczą nie tylko narządu ruchu, ale również narządu mowy. W wyniku krwotoku lub niedotlenienia mózgu mogą pojawić się trudności w formowaniu poprawnych wypowiedzi. Termin ten jest definiowany jako „dysartria” i jest drugim (zaraz po afazji) zaburzeniem mowy występującym u pacjentów po epizodach w obszarze naczyń mózgowych.

W niniejszym minibooku zapoznasz się ze studium terapii pacjenta z dysartrią powstałą w wyniku udaru niedokrwiennego mózgu. Pierwsza część koncentruje się na szczegółowej ocenie pacjenta pod kątem logopedycznym i fizjoterapeutycznym. Opisuje trudności i ograniczenia pacjenta opracowane na podstawie wywiadu, analizy dokumentacji medycznej oraz wykonanych testów. W dalszej części zapoznasz się z ćwiczeniami logopedycznymi i fizjoterapeutycznymi zastosowanymi w terapii.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie wnioski wyciągnięto na podstawie analizy dokumentacji medycznej pacjenta?
  • Co wynikało z wywiadu przeprowadzonego z pacjentem i jego rodziną?
  • Na jakie trudności występujące w życiu codziennym najbardziej skarżył się pacjent?
  • Co wyniknęło z obserwacji oraz orientacyjnego badania mowy?
  • Na czym polega badanie motoryki artykulacyjnej oraz nerwu podjęzykowego?
  • W jaki sposób dokonano oceny funkcji oddechowej?
  • Jaką formę terapii oraz ćwiczenia zalecamy?

Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości.