Logopedia dziecięca

Cena: 89,00 zł

Ze względu na dojrzałość ośrodków mowy w mózgu po szóstym roku życia kończy się okres krytyczny dla rozwoju mowy – wtedy możliwe jest tylko korygowanie mowy, a nie jej kształtowanie. Poprzez wykorzystanie możliwości plastycznych i mechanizmów kompensacyjnych mózgu, można stworzyć program terapii, który będzie zapobiegał pogłębianiu się nieprawidłowości. Zaniedbanie diagnozy i zaniechanie terapii może zaowocować innymi nieprawidłowościami w rozwoju. Na przykład nieprawidłowe oddychanie, jeśli trwa ponad rok, upośledza rozwój klatki piersiowej, narządu żucia i czaszki twarzowej. Jeśli taki stan utrzymywałby się zbyt długo, mógłby spowodować zmniejszenie aktywności mięśni klatki piersiowej i nawykowe oddychanie przez usta. Dlatego też wczesne zadbanie o prawidłowość rozwoju umiejętności artykulacji i zdolności z nią powiązanych jest kluczowe.

Wykorzystanie różnych narzędzi pozwala na wczesne wykrycie istniejących zaburzeń i wdrożenie wczesnej interwencji logopedycznej. W szczególności należy zwrócić uwagę na dzieci należące do tzw. grupy ryzyka okołoporodowego oraz te z wadami genetycznymi, gdyż one w pierwszej kolejności będą wymagały wsparcia ze strony logopedy. Do nich zaliczamy także dzieci urodzone przedwcześnie, z niską masą urodzeniową, z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym, z wadami wrodzonymi np. rozszczep wargi i/lub podniebienia i inne.

Ten minibook zawiera szczegółowe omówienie różnych przeszkód i anomalii w rozwoju mowy w wieku niemowlęcym oraz objaśnia metody diagnostyczne i fizjoterapeutyczne. 

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Jak wygląda proces nauki mówienia?
 • Jakie dzieci są najbardziej zagrożone wystąpieniem wad wymowy?
 • Jakie objawy i anomalie zwiastują wystąpienie wad artykulacyjnych?
 • W jaki sposób można te objawy i wady rozwojowe niwelować u niemowlęcia?
 • Jakie rodzaje wad wymowy możemy wyróżnić i czym się ono charakteryzują?
 • Jakie wady rozwoju podniebienia wyróżniamy?
 • Jak dokonuje się oceny toru oddychania?
 • Jak zapobiegać patologicznemu oddychaniu u niemowlęcia?
 • Jakie są niemowlęce odruchy, jak ich rozwój zależy od długości ciąży i jak się je bada?
 • Jak dokonuje się oceny umiejętności ssania?
 • Jak mierzy się rozwój i rozumienie mowy według Monachijskiej Diagnostyki Funkcjonalnej?
 • Odpowiedzi na jakie pytania powinno dostarczyć badanie rozwoju mowy u niemowląt?

Minibook skierowany jest zarówno do fizjoterapeutów, jak i do opiekunów małych pacjentów. Opisy anomalii w rozwoju mowy i zalecenia odnośnie sposobów niwelowania ich zostały opisany w precyzyjny i zrozumiały sposób. Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości. Publikacja stanowi cenną pomoc w procesie fizjoterapii dzieci predysponowanych do rozwinięcia wad artykulacyjnych - zachęcamy do skorzystania z niej.