Postępowanie terapeutyczne w dyslalii

Cena: 59,00 zł

Dyslalia to ogólne pojęcie stosowane przy określaniu postaci wad wymowy. Oznaczać może nieprawidłowości wymowy wywołane najróżniejszymi czynnikami, zaburzenia artykulacji pochodzenia korowego lub obwodowe zaburzenia artykulacji. Dyslalia jako wada wymowy może być jedynym problemem pacjenta, gdy nieprawidłowości dotyczą podsystemu fonetyczno-fonologicznego języka, lub jednym z wielu problemów, towarzyszącym rożnym zaburzeniom mowy.

Do gabinetu logopedy/neurologopedy trafiają pacjenci w każdym wieku, doświadczający trudności artykulacyjnych w mniejszym lub większym stopniu. Aby skutecznie im pomoc, konieczna jest całościowa obserwacja objawów i ustalenie patomechanizmu powodującego zaburzenia. Specjaliści mają do dyspozycji szereg testów i pomocy diagnostycznych, które pozwalają nakreślić problem, jednak należy pamiętać o całościowym spojrzeniu na człowieka. Język nie jest wyizolowanym narządem, jego praca zależy od sprawności i funkcjonowania całego ciała – mięśni szyi, kości gnykowej, obręczy barkowej, brzucha, miednicy, prawidłowej pracy powięzi i łańcuchów mięśniowych. Pojawienie się asymetrii w obrębie ciała wygeneruje objawy w jamie ustnej.

W niniejszym minibooku znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące najskuteczniejszych form terapii w dyslalii.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • W jaki sposób przeprowadzić analizę warunków anatomicznych kompleksu ustno-twarzowego?
  • Jak wygląda przykładowy plan interdyscyplinarnej terapii?
  • W jaki sposób asymetria ciała wpływa na aparat artykulacyjny?
  • W jaki sposób przeprowadzić badanie postawy ciała na przykładzie opisywanego przypadku?
  • Czym charakteryzuje się badanie noworodka i niemowlęcia?
  • Czym charakteryzuje się terapia funkcji i jak zastosować ją w praktyce?
  • Jakie etapy procedury badawczej wyróżniamy?
  • Jaka jest rola rodziców i opiekunów w terapii dyslalii?

 

Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości.