Fizjoterapia dzieci z zespołem Pradera-Williego

Cena: 59,00 zł

Zespół Pradera-Williego (PWS) to rzadkie schorzenie neurorozwojowe o podłożu genetycznym, występujące z częstością około 1 na 10 tysięcy urodzeń. Obraz kliniczny pacjentów obejmuje cechy morfologiczne, neurologiczne, endokrynologiczne, behawioralne oraz poznawcze. Ze względu na różnorodne nasilenie objawów, pacjenci z zespołem Pradera-Williego wymagają szeroko pojętej, a przede wszystkim wielospecjalistycznej, długofalowej opieki lekarskorehabilitacyjnej.

W niniejszej publikacji zapoznasz się z propozycją postępowania rehabilitacyjnego w zespole Pradera-Williego, między innymi w opraciu o program Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów (MNRI).

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jak przebiega rozwój dzieci z PWS?
  • Jakie są wzorce chodu dzieci w schorzeniu?
  • Jakie są cechy dymorficzne dzieci z PWS?
  • Jakie są kryteria diagnostyczne PWS wg Holm i współautorów?
  • Czym charakteryzuje się wczesny etap diagnozy i rehabilitacji?
  • Jakie są założenia programu MNRI- Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration?
  • Na co nakierowana jest praca z pacjentem w programie MNRI?
  • Jakie terapie wchodzą w skład programu MNRI?
  • Czym charakteryzuje się integracja ruchów archetypowych?

Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości.