Postępowanie rehabilitacyjne w niewydolności przepony moczowo-płciowej u kobiet

Cena: 89,00 zł

Poród, operacja ginekologiczna, obniżony poziom estrogenów czy nawet infekcje okolic intymnych mogą prowadzić do rozwinięcia się niewydolności przepony moczowo-płciowej. Objawia się ona obniżeniem lub wypadaniem narządów rodnych oraz nietrzymaniem moczu.

 

Ryzyko wystąpienia tych przykrych dolegliwości można jednak istotnie zmniejszyć. Zasadniczą funkcją fizjoterapeuty w ramach profilaktyki zaburzeń statyki narządu rodnego jest edukacja młodych kobiet w zakresie mechanizmu niewydolności przepony moczowo-płciowej, czynników ryzyka oraz ich eliminowania.  Ważnym aspektem profilaktyki jest też przygotowanie kobiety do porodu lub operacji ginekologicznej.

 

Niestosowanie ćwiczeń mających na celu wzmocnienie mięśni krocza oraz niewłaściwa pionizacja prowadzą do pogłębienia i utrwalenia urazu okołoporodowego lub operacyjnego. Gdy niewydolność już się rozwinie, również stosuje się rehabilitację, która ma na celu odtworzenie właściwego napięcia i siły mięśni krocza i dna miednicy. Ten minibook dostarczy cennych wskazówek odnośnie obu rodzajów rehabilitacji: zarówno profilaktycznej, jak i tej usprawniającej.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 

  • Czym charakteryzuje się niewydolność przepony moczowo-płciowej - jak często i czym się objawia?
  • Jakie są jej przyczyny?
  • Jakie są rodzaje nietrzymania moczu?
  • Jakie czynniki ryzyka się wyróżnia?
  • Jaka jest rola rehabilitacji w zapobieganiu i leczeniu niewydolności przepony moczowo-płciowej?
  • Jakie działania się podejmuje, aby minimalizować ryzyko rozwinięcia się niewydolności przepony moczowo-płciowej?
  • Na co fizjoterapeuta powinien zwracać uwagę?
  • Jakie działania może podjąć sama pacjentka, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia przepony lub by wrócić do sprawności po porodzie lub operacji?
  • Jakie są formy leczenia i fizjoterapii?

 

Dodatkowo otrzymasz konspekt do ćwiczeń przy niewydolności przepony moczowo-płciowej - rozpisany na etapy dla 6-tygodniowej rehabilitacji (wraz z pozycja wyjściową do ćwiczeń, ich sposobem wykonywania, ilością powtórzeń i zaleceniami).

 

Publikacja jest kierowana zarówno do fizjoterapeutów, jak i do samych pacjentek, które chcą podjąć działania profilaktyczne lub przeprowadzić usprawniającą rehabilitację domową. Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości. Publikacja stanowi cenną pomoc w fizjoterapii pacjentek przygotowujących się do porodu lub operacji ginekologicznych lub już cierpiących na niewydolność  przepony moczowo-płciowej.