Terapia ręki u dzieci i ćwiczenia poprawiające jej sprawność

Cena: 89,00 zł

Kończyna górna spełnia wiele ważnych funkcji u człowieka. Jej prawidłowy rozwój będzie umożliwiał prawidłową umiejętność pisania, rysowania, trzymania i łapania, a także artykulacji i komunikacji. W obrębie funkcjonowania rąk możemy wyróżnić różne deficyty: od drobnych trudności grafomotorycznych do całkowitych niezdolności do kontrolowania ich ruchów. Terapia ręki polega na usprawnianiu sprawności ruchowej całej kończyny górnej dziecka, sprawności manipulacyjnej dłoni, sprawności chwytu, koordynacji obu dłoni oraz czynności samoobsługi.

Terapię ręki należy wdrożyć w momencie, kiedy dziecko niechętnie wykonuje czynności manualne, ma problemy z koordynacją rąk podczas zabawy i codziennych czynności czy też gdy szybkość i siła ruchów dziecka nie jest dostosowana do zadania. Ćwiczenia poprawiające sprawność ręki są niezmiernie ważne u dzieci zarówno młodszych, jak i starszych. Zakres i jakość działania kończyn górnych będzie bowiem decydować o poziomie funkcjonowania dziecka.

Zaniedbanie nieprawidłowości w rozwoju może skutkować trudnościami w nauce, niską samooceną, kpinami ze strony rówieśników i pogłębiania się nieprawidłowych nawyków motorycznych. Może się też przełożyć na opóźnienie rozwoju mowy i innych umiejętności. Dlatego kluczowe jest baczne obserwowanie dziecka po kątem oznak zaburzeń motorycznych ręki i w razie zauważenia nieprawidłowości, wczesne wdrożenie odpowiedniej terapii. Właśnie temu posłuży niniejszy minibook.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie są funkcje kończyny górnej?
  • Kiedy należy wdrożyć terapię ręki?
  • Na czym polega terapia ręki u dzieci?
  • Na co należy zwracać uwagę podczas terapii?
  • Jakie ćwiczenia grafomotoryczne warto uzupełnić terapię usprawniającą?
  • Na jakie inne ważne czynniki mające wpływ na rozwój ręki warto zwrócić uwagę rodziców?
  • czym w procesie terapii ręki należy pamiętać?

Dodatkowo otrzymasz łącznie 23 ćwiczenia usprawniające funkcje motoryczne,zmniejszające napięcie mięśni rąk, wzmacniające sprawność obręczy barkowej i poprawiające sprawność ręki. Ćwiczenia zostały opatrzone zdjęciami oraz szczegółowymi instrukcjami ich wykonania (z celem ćwiczeń, pozycją wyjściową, liczbą powtórzeń i dodatkowymi zaleceniami).

Zostały opisane zrozumiałym językiem i wiele z nich nie wymaga specjalistycznych przyborów, dzięki czemu ćwiczenia te dziecko może wykonywać też w domu.

Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości. Publikacja stanowi cenną pomoc w procesie fizjoterapii ręki u dzieci.