Zaburzenia równowagi u dzieci

Cena: 159,00 zł

Po urodzeniu dziecko musi nauczyć się przeciwstawiać oddziałowującej na nie sile grawitacji, czyli musi nauczyć się utrzymywać równowagę w danej pozycji swego ciała. Jest to trudne zadanie i wymaga współpracy wielu narządów równocześnie. Bez prawidłowej kontroli równowagi człowiek nie potrafiłby wykonać prostych ruchów bez przewrócenia się, potknięcia się lub przytrzymania się w celu osiągnięcia stabilizacji. Ruchy małych dzieci są dosyć niezgrabne, ale w miarę rozwoju psychomotorycznego stają się coraz bardziej precyzyjne. U dzieci, u których układ równowagi nie jest w pełni sprawny, dochodzi do częstych urazów. Zarówno u dzieci, jak i dorosłych opanowanie złożonych ruchów uwarunkowane jest stanem układu nerwowego.

Im lepszy poziom równowagi, tym mniejsze ryzyko upadków oraz mniejsze ryzyko konsekwencji zdrowotnych. Ćwiczenia równoważne mają na celu poprawę funkcjonowania układu nerwowo-szkieletowego, a co za tym idzie lepsze poczucie bezpieczeństwa podczas zmian pozycji, poruszania się czy podczas przyjmowania pozycji statycznych.

W tym ebooku znajdziesz obszerną charakterystykę zaburzeń równowagi oraz właśnie precyzyjne instrukcje do 70 ćwiczeń, dzięki którym dopilnujesz, by były wykonywane prawidłowo i by dziecko mogło skutecznie poprawić swoją równowagę i koordynację ruchową. 

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Czym się charakteryzują równowaga statyczna i dynamiczna?
 • Jak zbudowany jest układ przedsionkowy i jaką funkcję pełni?
 • Jakie są przyczyny i objawy zaburzeń równowagi?
 • W jaki sposób możemy sprawdzić prawidłowość reakcji posturalnych i napięcia mięśniowego u dziecka, by ocenić kondycję jego zdolności utrzymania równowagi?
 • Na co fizjoterapeuta powinien zwracać uwagę?
 • Jakie przybory, przyrządy i akcesoria możemy wykorzystać do ćwiczeń równoważnych?
 • Jakie poziomy koordynacji ruchowej można wyróżnić?
 • Jakie są mechanizmy utrzymania równowagi?
 • Jakie leczenie farmakologiczne się stosuje w leczeniu zaburzeń równowagi?
 • W jaki sposób ocenia się równowagę u dzieci i jakie testy służą diagnozie jej zaburzeń?
 • Czym charakteryzują się nieprawidłowe wzorce ruchowa dla poszczególnych części ciała?

Do tego otrzymasz aż 70 ćwiczeń poprawiających równowagę i koordynację ruchową u dzieci. Ćwiczenia zostały opatrzone zdjęciami oraz szczegółowymi instrukcjami ich wykonania (z celem ćwiczeń, pozycją wyjściową, liczbą powtórzeń i dodatkowymi zaleceniami). Zostały opisane zrozumiałym językiem i wiele z nich nie wymaga specjalistycznych przyborów, dzięki czemu ćwiczenia te dziecko może wykonywać też w domu.

Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym ebooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości. Publikacja stanowi cenną pomoc w procesie fizjoterapii dzieci z zaburzeniami równowagi.