Postępowanie rehabilitacyjne w ostrych zespołach wieńcowych

Cena: 69,00 zł

Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią jeden z największych problemów zdrowotnych współczesnej cywilizacji. Choroba niedokrwienna serca, udar mózgu oraz inne schorzenia występujące w przebiegu miażdżycy są najczęstszą przyczyną zgonów wśród kobiet i mężczyzn. Schorzenia te wpływają również istotnie na występowanie i stopień niepełnosprawności w populacji.

Postęp w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów z ostrym zapaleniem wieńcowym, a także skrócenie czasu leczenia szpitalnego, istotnie wpłynęły na przeorganizowanie postępowania rehabilitacyjnego. Stosowanie aktywności fizycznej, jako uznanego czynnika terapeutycznego po ostrej fazie choroby, a w dalszej opiece medycznej głównego elementu prewencji wtórnej, wymaga, aby każdy chory po ostrym zespole wieńcowym mógł uczestniczyć w planowanych etapach rehabilitacji. W naszej publikacji znajdziesz szczegółowe informacje na temat diagnostyki oraz najskuteczniejsze metody terapeutyczne, opracowane przez ekspertów z branży.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Na czym polega ostry zespół wieńcowy?
  • Jakie wyróżniamy przyczyny występowania tego schorzenia?
  • Jakie wymieniamy czynniki ryzyka?
  • Jak przebiega proces diagnozy w ostrych zespołach wieńcowych?
  • Na czym polega leczenie reperfuzyjne?
  • Jakie są powikłania w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego?
  • Jak przeprowadzić kompleksową rehabilitację kardiologiczną?
  • Na czym polega rehabilitacja szpitalna?
  • Czym charakteryzuje się rehabilitacja poszpitalna w poszczególnych etapach?

Publikacja jest kierowana zarówno do fizjoterapeutów, jak i do samych pacjentów, którzy chcą się doedukować w temacie swoich dolegliwości i przebiegu rehabilitacji.

Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości. Publikacja stanowi cenną pomoc w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w ostrych zespołach wieńcowych.