Afazja u dorosłych

Cena: 59,00 zł

Afazja to zaburzenie mowy spowodowane uszkodzeniem mózgu, ktore dotyczyć różnych aspektów mowy, w tym rozumienia mowy, mówienia, czytania i pisania. Afazja występuje zazwyczaj po udarze mózgu, ale może być również spowodowana przez urazy głowy, choroby neurologiczne, nowotwory mózgu i inne czynniki. Afazja u dorosłych może przybierać najróżniejsze formy i objawy, w zależności od miejsca i rozmiaru uszkodzenia mózgu.

W niniejszej publikacji zapoznasz się z opisami przypadków – pacjenta z afazją po udarze mózgu, pacjentki z afazją mieszaną oraz pacjenta z afazją skrzyżowaną.

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

 • Jakie jest wstępne rozpoznanie 32-letniego pacjenta po udarze mózgu?
 • Co wiemy o historii choroby i stylu życia pacjenta?
 • Od czego uzależnione jest powodzenie terapii w afazji?
 • Jakie trudności napotykał pacjent z afazją?
 • Czym charakteryzuje się afazja mieszana?
 • W jaki sposób przebiegała terapia pacjentki z afazją mieszaną i jakie postępy i trudności obserwowano na poszczególnych etapach?
 • Czego możemy dowiedzieć się z analizy wyników rezonansu magnetycznego?
 • W jaki sposób realizować cele terapii pacjenta z afazją?
 • W jaki sposób pracować nad płynnością wypowiedzi?
 • Jak doskonalić rozumienie mowy?
 • Jak wzbogacać język pacjenta?
 • W jaki sposób prowadzić terapię pacjenta z afazją skrzyżowaną na neurobiologicznym podłożu bilingwizmu?
 • Na co zwracać szczególną uwagę?

Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości.