Rehabilitacja u osób z przewlekłą chorobą nerek

Cena: 59,00 zł

Z powodu przewlekłej choroby nerek choruje na świecie około 600 mln ludzi. W Polsce dane szacunkowe podają liczbę około 4,3 mln chorych, co stanowi 11% populacji ogólnej. Przewlekła choroba nerek to wieloobjawowy zespół chorobowy rozwijający się jako następstwo postępującego niszczenia czynnych nefronów na skutek różnych procesów chorobowych toczących się w miąższu nerek.

Ograniczenia w funkcjonowaniu fizycznym w grupie pacjentów przewlekle hemodializowanych mogą być zmniejszone poprzez wdrożenie rehabilitacji ruchowej. Wieloletnie badania i obserwacja pacjentów pozwoliły dostrzec liczne korzyści wynikające z aktywności fizycznej. W naszej publikacji znajdziesz szczegółowe informacje na temat najskuteczniejszych metod terapeutycznych, opracowanych przez ekspertów z branży. Dodatkowo w publikacja zawiera przykładowe zestawy ćwiczeń dla rehabilitantów, ale również zestawy specjalnie opracowane dla rehabilitacji domowej. 

Patroni

Z publikacji dowiesz się:

  • Jakie wymienia się przyczyny obniżonej wydolności fizycznej w przewlekłej chorobie nerek?
  • Na czym polega proces leczenia?
  • Jakie korzyści dla chorego wynikają z aktywności fizycznej?
  • Jakie są kryteria kwalifikacji oraz dyskwalifikacji pacjentów do rehabilitacji ruchowej?
  • Jakie zalety treningu w czasie hemodializy wyróżniamy?
  • Jakie są wskazania do przerwania wysiłku fizycznego?
  • Jak minimalizować ryzyko związane z ćwiczeniami?
  • Jakie są zasady działania dializy otrzewnowej?
  • Na czym polega postępowanie rehabilitacyjne po chirurgicznej implantacji cewnika otrzewnowego?
  • Jaka jest specyfika treningu osób dializowanych otrzewnowo?

Minibook stanowi kompleksowe omówienie charakterystyki i metod rehabilitacji osób z przewlekłą chorobą nerek, które posłuży zarówno fizjoterapeutom, jak i pacjentom indywidualnym. Dzięki elektronicznemu formatowi, zawarte w tym minibooku materiały można bez problemu przenosić i wyświetlać na ekranach różnej wielkości.